Īpašumi

Darbības mērķu īstenošanai mēs veicam ieguldījumus naudas plūsmu nesošos komercīpašumos ar nākotnes ienākumu potenciālu, veicinot pilsētu vides un telpu nomas pakalpojumu kvalitātes attīstību. Sniedzot telpu nomas un nekustāmo īpašumu pārvaldīšanas pakalpojumus, mēs vadāmies pēc labākajiem pārvaldīšanas prakses piemēriem.

Mums ir būtiski uzturēt labas ilgtermiņa attiecības ar nomniekiem, tādēļ īpaša uzmanību pievēršam nomnieku vajadzību izzināšanai un labāko risinājumu piedāvāšanai. Īpašumu nomas jautājumos sazinieties ar mūsu sadarbības partneri Pillar Re Services.