Obligācijas

New Hanza Capital obligācijas

Attīstot savu īpašumu portfeli un pieaugot darījumu apjomiem, uzņēmums 2017. gadā uzsāka obligāciju emisijas programmu, kuras mērķis ir piesaistīt jaunus investorus un papildu kapitālu darbības plānu īstenošanai. Obligācijas paredzēts iekļaut biržas Nasdaq Riga regulētajā tirgū — Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā, tādējādi tās kļūs pieejamas plašam investoru lokam. Obligācijas ir pievilcīgs investīciju instruments investoriem, kuri dod priekšroku prognozējamam ienesīgumam.

Emitents New Hanza Capital, AS
Vērtspapīri Obligācijas
ISIN LV0000802312
Vērtspapīru veids Uzrādītāja vērtspapīru formā
Vērtspapīru klase Bez atsavināšanas ierobežojumiem
Garantija Nav nodrošināti ar garantiju
Depozitārijs Latvijas Centrālais depozitārijs, AS
Regulētais tirgus Nasdaq Riga (iekļaušana regulētajā tirgū paredzēta ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc sākotnējās izvietošanas pabeigšanas)
Obligāciju emisijas valūta EUR (eiro)
Obligāciju emisijas kopējā nominālvērtība EUR 10 000 000
Obligācijas nominālvērtība EUR 1 000
Obligāciju skaits 10 000
Sākotnējā izvietojuma cena 100% nominālvērtības
Gada procentu likme Fiksēta: 4,9% , ar procentu ienākuma izmaksu 2 reizes gadā
Emisijas datums 16.10.2017
Dzēšanas datums 16.10.2022
Pirmstermiņa dzēšana (call option) Emitentam ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa sākot ar 16.10.2019.

Detalizēta informācija par pirmstermiņa dzēšanu – saskaņā ar emisijas prospekta 6.8. punktu.
Emisijas organizētājs ABLV Bank, AS
Reģistrācijas numurs: 50003149401
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija