Investoriem

New Hanza Capital ir 2006. gadā dibināts ABLV grupas uzņēmums, kas kopš 2015. gada iegulda savus līdzekļus komercīpašumos. Uzņēmums veic ieguldījumus naudas plūsmu nesošos komercīpašumos ar nākotnes ienākumu potenciālu, veicinot pilsētu vides un telpu nomas pakalpojumu kvalitātes attīstību.

New Hanza Capital koncernā ietilpst seši uzņēmumi, kas ir paredzēti konkrētu nekustāmo īpašuma pārvaldīšanai. Šāda struktūra ļauj efektīvāk un optimālāk pārvaldīt nekustamo īpašumu, kā arī labāk koncentrēties uz nepieciešamiem uzdevumiem.

Mēs izvērtējam iespēju ieguldīt nekustamajos īpašumos arī trešo pušu līdzekļus, dibinot šim mērķim atsevišķus uzņēmumus, kā arī iegūstot līdzdalību ieguldījumu fondu pārvaldes uzņēmumos un slēdzot sadarbības līgumus ar citiem fondu pārvaldniekiem.


Kontakti investoriem

Arnolds Romeiko
Izpilddirektora vietnieks
New Hanza Capital, AS
Tel.: +371 6701 5622
e-pasts: arnolds.romeiko@nh.capital