Investora kalendārs

New Hanza Capital, AS koncerna konsolidētie finanšu pārskati 2018. gadā tiks publicēti sekojošos datumos:

Notikums Datums
Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2017.gada 31. decembrī (nerevidēti) 22.02.2018 - 28.02.2018
Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017.gada 31. decembrī (revidēti) 16.04.2018 - 20.04.2018
Saīsinātie starpperioda konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 31. martā (nerevidēti) 21.05.2018 - 25.05.2018
Saīsinātie starpperioda konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 30. jūnijā (nerevidēti) 20.08.2018 - 24.08.2018
Saīsinātie starpperioda konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 30. septembrī (nerevidēti) 19.11.2018 - 23.11.2018
Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018.gada 31. decembrī (nerevidēti) 22.02.2019 - 28.02.2019
Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018.gada 31. decembrī (revidēti) 24.04.2019 - 30.04.2019