Finanšu pārskati

[icon]2020.gada 1. pusgada finanšu pārskats

[icon]2020.gada 1. ceturkšņa finanšu pārskats

[icon]Auditēts 12 mēnešu finanšu pārskats par 2019. gadu

[icon]Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2019. gadā 

[icon]2019.gada 4. ceturkšņa finanšu pārskats 

[icon]2019.gada 3. ceturkšņa finanšu pārskats

[icon]2019.gada 1. pusgada finanšu pārskats 

[icon]2019. gada 1. pusgada finanšu rezultātu prezentācija (LV)

[icon]2019. gada 1. pusgada finanšu rezultātu prezentācija (RU)

[icon]2019. gada 1. ceturkšņa finanšu pārskats

[icon]2019. gada 1. ceturkšņa finanšu rezultātu prezentācija (LV)

[icon]2019. gada 1. ceturkšņa finanšu rezultātu prezentācija (RU)
 

[icon]Auditēts 12 mēnešu finanšu pārskats par 2018. gadu

[icon]Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2018.gadā 

[icon]2018. gada finanšu rezultātu prezentācija (LV)

[icon]2018. gada finanšu rezultātu prezentācija (RU)
 

[icon]2018. gada 3. ceturkšņa finanšu pārskats

[icon]2018. gada 3. ceturkšņa finanšu rezultātu prezentācija (LV)

[icon]2018. gada 3. ceturkšņa finanšu rezultātu prezentācija (RU)
 

[icon]2018. gada 1. pusgada finanšu pārskats

[icon]2018. gada 1. pusgada finanšu rezultātu prezentācija (LV)

[icon]2018. gada 1. pusgada finanšu rezultātu prezentācija (RU)
 

[icon]2018. gada 1. ceturkšņa finanšu pārskats 

[icon]2018. gada 1. ceturkšņa finanšu rezultātu prezentācija (LV) 

[icon]2018. gada 1. ceturkšņa finanšu rezultātu prezentācija (RU)
 

[icon]Auditēts 12 mēnešu finanšu pārskats par 2017. gadu

[icon]Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2017.gadā

[icon]Nerevidēts 12 mēnešu finanšu pārskats par 2017. gadu
 

[icon]2017. gada 3. ceturkšņa finanšu pārskats

[icon]2017. gada 3. ceturkšņa finanšu rezultātu prezentācija (LV)

[icon]2017. gada 3. ceturkšņa finanšu rezultātu prezentācija (RU)
 

[icon]2017. gada 1. pusgada finanšu pārskats

[icon]2016. gada finanšu pārskats

[icon]2015. gada finanšu pārskats

* Līdz 2016. gada 28. decembrim New Hanza Capital, AS uzņēmuma nosaukums bija Pillar Investment Group, AS.