Akcionāri

New Hanza Capital pamatkapitāls ir EUR 115 317 119 – to veido 115 317 119 parastās akcijas ar balsstiesībām. Uzņēmuma akcionāru vidū ir likvidējamā ABLV Bank, kurai pieder 97,40% uzņēmuma pamatkapitāla. Uzņēmuma darbību vada valde, kurā ir pieci cilvēki ar plašu pieredzi nekustamā īpašuma nozarē Latvijā.

Līdzdalība New Hanza Capital, AS procentos no balsstiesīgo akciju skaita uz 2019. gada 5. decembri:

  Balsstiesīgo vārda akciju skaits, gab. Kopējais akciju skaits, gab. Līdzdalības % balsttiesīgajā pamatkapitālā
Likvidējamā ABLV Bank, AS 112 317 119 112 317 119 97,40%
Cassandra Holding Company, SIA 3 000 000 3 000 000 2,60%
  115 317 119 115 317 119 100%

* Visas New Hanza Capital, AS, akcijas ir dematerializētas vārda akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).
** New Hanza Capital, AS ir 115 317 119 vārda akcijas ar balsstiesībām, kuras dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.