Akcionāri

New Hanza Capital pamatkapitāls ir EUR 135 186 885 – to veido 135 186 885 parastās akcijas ar balsstiesībām. Uzņēmuma akcionāru vidū ir likvidējamā ABLV Bank, kurai pieder 97,40% uzņēmuma pamatkapitāla. Uzņēmuma darbību vada valde, kurā ir pieci cilvēki ar plašu pieredzi nekustamā īpašuma nozarē Latvijā.

Līdzdalība New Hanza Capital, AS procentos no balsstiesīgo akciju skaita uz 2020. gada 9. jūliju:

  Balsstiesīgo vārda akciju skaits, gab. Kopējais akciju skaits, gab. Līdzdalības % balsttiesīgajā pamatkapitālā
Likvidējamā ABLV Bank, AS 131 669 969 131 669 969 97,40%
Cassandra Holding Company, SIA 3 516 916 3 516 916 2,60%
  135 186 885 135 186 885 100%

* Visas New Hanza Capital, AS, akcijas ir dematerializētas vārda akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).
** New Hanza Capital, AS ir 135 186 885 vārda akcijas ar balsstiesībām, kuras dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.