Fondi

SG Capital Partners Fund I, KS

2017. gada februārī New Hanza Capital ieguva 30% līdzdalību alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka SG Capital Partners AIFP.

2017. gada maijā SG Capital Partners AIFP piesaistīja 41 miljonu eiro vērtu ieguldījumu fondā SG Capital Partners Fund I Baltijas ilgtspējīgā komerciālā nekustāmā īpašuma iegādei. Fonda darbība tiks vērsta uz naudas plūsmu nesošiem biroju un mazumtirdzniecības aktīviem Viļņā, Rīgā un Tallinā, kuri ir jau sasnieguši augstas ilgtspējības rādītājus (piemēram, BREEAM sertifikāts) vai potenciāli spēj tos sasniegt.

SG Capital Partners AIFP 2016. gada novembrī ir reģistrējies Finanšu un kapitāla tirgus komisijā kā alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, līdz ar to tas ir tiesīgs sniegt fonda ieguldījumu pārvaldīšanas un riska pārvaldīšanas pakalpojumus. Tā mērķis ir piesaistīt institucionālo klientu līdzekļus un ieguldīt tos nekustamā īpašuma jomā.

New Hanza Capital Fund 2017

Sadarbībā ar vienu vadošajiem Vācijas ieguldījumu fondu pārvaldniekiem IntReal 2017. gada septembrī izveidots 60 miljoni eiro vērts investīciju fonds New Hanza Capital Fund 2017, kura darbība vērsta uz komerciālā nekustāmā īpašuma iegādi Vācijā.

Fonda New Hanza Capital Fund 2017 dibinātājs ir IntReal, savukārt šī fonda aktīvu pārvaldīšana, saskaņā ar sadarbības līgumu, deleģēta New Hanza Capital.

IntReal ir 2009. gadā Vācijā dibināta ieguldījumu sabiedrība, kas koncentrējas uz nekustamā īpašuma ieguldījumu fondu veidošanu un pārvaldīšanu trešajām personām. Tās pārvaldīšanā ir 99 fondi, kuru kopējais investīciju apjoms pārsniedz 15 miljardus eiro apmērā.