Fizisko personu datu apstrāde

2018.gada 25. maijā stājas spēkā Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula par fizisko personu datu aizsardzību.

Lūdzam pievērst uzmanību, ka sabiedrība apstrādā datus saskaņā ar regulas principiem:

  • Sabiedrība apstrādā datus tikai uz likuma prasību pamata, caurspīdīgi un godprātīgi;
  • Sabiedrība apstrādā datus tikai konkrētiem, iepriekš noteiktiem mērķiem;
  • Sabiedrība apstrādā datus tikai tādā apjomā, kas ir nepieciešams apstrādes mērķiem;
  • Sabiedrība nodrošina apstrādājamo datu precizitāti – neprecīzi dati tiek laboti vai dzēsti;
  • Sabiedrība glabā datus ne ilgāk par nepieciešamo periodu;
  • Sabiedrība garantē apstrādājamo datu integritāti un konfidencialitāti.

Aicinām iepazīties ar sabiedrības Fizisko personu datu apstrādes politiku pilno versiju, kurā ir detalizēti aprakstīti datu apstrādes mērķi, datu kategorijas, datu saņēmēju kategorijas, datu subjektu tiesības un cita svarīga informācija.